Contact

Jan de Cordesstraat 30 2580 Beerzel 015/755141
Nuttige telefoonnummers
  • Levensbedreigende problemen: 112
  • Huisarts van wacht: 0900/20002
  • Tandarts van wacht: 0903/39 969
  • Apotheek van wacht: 0903/99 000
  • Verpleegkundige van wacht: 070/222 678
  • Antigifcentrum: 070/245 245